Jaarrekening

De jaarrekening is het jaarlijkse overzicht van de financiële situatie. Een belangrijk communicatiemiddel omtrent de resultaten van uw organisatie.

Het samenstellen van de Jaarrekening is een nauwkeurige aangelegenheid.

GPAdvies stelt de Jaarrekening samen en zorgt voor deponering van de Publicatiestukken.

Is een controleverklaring nodig? GPAdvies helpt u daarbij.

 

Een jaarrekening bestaat uit verschillende onderdelen.

De Balans geeft de vermogenstoestand op een bepaalde datum weer. De balans geeft inzicht in de opeenvolgende veranderingen in bezittingen en schulden als gevolg van de activiteiten van de organisatie.

De Winst- en verliesrekening geeft een overzicht van de omzet (baten) en kosten (lasten) gedurende het boekjaar. De winst- en verliesrekening geeft inzicht in het financiële resultaat als gevolg van de activiteiten van de organisatie.

De Toelichting geeft aanvullende informatie op de balans en winst- en verliesrekening.

De grootte van de organisatie is bepalend voor wat er in de jaarrekening moet staan en wat gepubliceerd moet worden.

Wij zorgen voor de juiste financiële informatie.

Persoonlijk en betrokken

Samenwerken en zorgen voor stabiliteit en groei binnen uw bedrijf.
Door tijdig te sturen op actuele cijfers.